ස්මාර්ට් කෘෂිකර්මය

 • ඝන මට්ටමේ යෙදුම

  ඝන මට්ටමේ ද්‍රව්‍ය මට්ටම හඳුනාගැනීම සඳහා සංවේදක කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර, රසායනික කර්මාන්තය සහ අනෙකුත් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ.පවතින ද්‍රව්‍ය මට්ටම හඳුනාගැනීමේ හෝ අධීක්ෂණ ක්‍රමවල අඩු ස්වයංක්‍රීයකරණය, අඩු කාර්යක්ෂමතාව...
  තවත් කියවන්න
 • විවෘත නාලිකා ජල මට්ටම මැනීම

  කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා සංවේදක: විවෘත නාලිකා ජල මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීම කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ගවල මූලික කාර්යය ජල ප්රවාහය මැනීම.එය එක් එක් නාලිකාවේ ජල බෙදා හැරීමේ ප්‍රවාහය ඵලදායී ලෙස සකස් කළ හැකි අතර, cha ...
  තවත් කියවන්න
 • ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ - බාධක මගහැරීම

  කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා සංවේදක: කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා බාධා මඟහරවා ගැනීම කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී ඉහළ අන්තරායක් සමඟ ඇත.මෙහෙයුම අතරතුර, රියදුරුට බලපෑම් ඇති විය හැකිය ...
  තවත් කියවන්න
 • ස්මාර්ට් කෘෂිකර්මය

  ස්මාර්ට් තණබිම් සඳහා සංවේදක: ස්වයංක්‍රීය විදින පද්ධතිය ගිම්හානයේදී අධික තණබිම් උෂ්ණත්වය ගවයින්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපානු ඇත.ඉසින හිස අසල අල්ට්රාසොනික් සංවේදකය ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ඉසින සිසිල් වීමට පටන් ගනී ...
  තවත් කියවන්න